Om socker

 


Om Socker
Socker, vitt raffinerat socker, är många gånger orsaken till ohälsa, men även stärkelse som man inte i första hand tänker på som socker.
Tex: potatis = stärkelse, ris = stärkelse, majs = stärkelse, mjöl och spannmål (som bröd osv) är
stärkelse.
 
Raffinerat = man utvinner själva sockret och tar bort fibrerna, 

Förr åt man socker från sockerrör men eftersom sockerrör inte kunde odlas här började man odla sockerbetor, lärde sig göra socker av saften från sockerbetor: raffinering.
Genom raffineringen tog man bort värdefulla mineraler och vitaminer och detta framkallar tandröta. (Fr.o.m man började med socker från betan - började man få karies) Kroppen använder socker som bränsle, men det förekommer inte i REN form i naturen, utan ingår i olika födoämnen. Men då socker är raffinerat är det rent och utan fibrer.
När man manipulerat med födan fungerar den inte som den ska i kroppen, ren stärkelse går direkt ut i blodet. Raffinerat socker absorberas snabbt in i blodet från tarmarna. Bukspottskörteln utsöndrar då en större mängd insulin. Likaså med vete, och ris, man tar bort fibrerna. Fibrerna i sig gör att kolhydraten blir långsammare. Stärkelse/socker som är bunden i fibrer tas om hand mycket långsammare av kroppen. (Frukt, betor, mm)
Energin går långsammare ut i blodet och lagras därför säkrare in i cellerna. Kroppen hinner känna av hur mycket energi som kommer ut i blodet, vilket gör att insulinnivån inte överstiger det nödvändiga.
I den moderna livsmedelsindustrin har man genom en speciell raffineringsmetod lyckats framställa rent socker till en koncentration på 99%. I naturen innehåller sockerbetorna och sockerröret endast 12-18%.
Det raffinerade vita sockret saknar alla vitaminer och mineraler och verkar när det tas upp av kroppen utarmande på kroppens eget mineral- och vitaminförråd, som ger skadeverkningar på kroppens olika körtlar bl a de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln. Det vita sockret verkar också förstoppande och ger upphov till tandröta. Födoämnen i sitt naturliga tillstånd berövas livsviktiga beståndsdelar inte bara vid raffinering av socker utan även då man mal säden. Levande grobar säd innehåller en mängd olika mineralämnen, vitaminer och spårämnen. Det mesta av dessa livsviktiga ämnen förloras, när skalet vid malningen tas bort liksom det bästa av proteinet, konstaterar Are Waerland. 
http://www.2000taletsvetenskap.nu/gammalt/uppladdning/are/waerl10.htm
 

Sockerarter & stärkelse lista

http://www.blueberrylifestyle.se/food-for-thought/artiklar/sott-som-socker/

 

 

Hur jag hittade till min egen naturliga vikt och blev fri från sköldkörtel sjukdom hypotyreos och Haschimoto!